KINOLOŠKO DRUŠTVO TISA
BAČKO PETROVO SELO
O NAMA

Bačko Petrovo Selo

Bačko Petrovo Selo je naselje u opštini Bečej, Južnobački okrug /Na severu Srbije/. Podignuto je na visokoj lesnoj terasi, duž reke Tise koje je udaljeno blizu jedan kilometar. Ovo selo je i danas jedno od najvećih sela /koja nose naziv naselja u Srbiji sa sufiksom selo/. Na osnovu popisa iz 2002. godine selo je imalo 7.318 stanovnuka. Na prostoru sela postoje tragovi življenja iz vremena pre nove ere. O tome svedoče arheološka istraživanja na samoj obali reke Čik. Bečejski muzej raspolaže posuđem i oružjem iz tog vremena. Prvi pomen Bačko Petrovo Selo kao naselje je iz 1092. godine, ali je poznato da je selo ranije nastalo, da je više puta spaljivano rušeno i uništavano. U 11 veku selo ulazi u sastav ugarske kraljevien Stefana I Nakon Kosovske bitke srpski živalj se povlači na sever prema srednjoj Evropi u Ugarsku a prostor sela dolazi u posed srpskog despota Đurđa Brankovića 1412 godine i ostaje sve do dolaska Turaka 1526. godine. Nakon sklapanje Karlovačkog mira 1699. godine i odlaska Turaka 1699. godine beleži se značajan priliv srpskog stanovništva na ove prostore. Naselje dobija ime Petrovo Selo /Péterréve/ po jednom od prvih naseljenika Petra Tašina. Selo je značajna saobraćajnica koja je pored Segedina, Titela i Sente jedino imalo skelu na Tisi a vlasnik je bi Petar Tašin po čijem imenu selo i dobija ime u prevodu Petrova skela.Kinološko Društvo "TISA"

Kinološko društvo „Tisa“ Bačko Petrovo Selo je formirano 1990. Formirali su ga entuzijasti-kinolozi. U to vreme je je malo bilo pasa koji su imali svoje pedigree. To su uglavnom bili lovački psi jer je i društvo formirano zahvaljujući postojanju kinološke sekcije u Lovačkom udruženju pod predsednišvom Višković Milana. Društvo formiraju kinolozi: Božić Aleksandar, Tot Šandor, Gavrić Aleksandar, Molnar Kristijan i Subotički Valentina. Tada se aktivnost odvijala uglavnom u pravcu ocenjivanja urođenih osobina pasa i eksterijera. Nakon osnivanja dolazi do male stagnacije a rad se odvija najviše putem sekcije koja radi u okviru lovačkog društva. Upornim zalaganjem predsednika LU Milana Viškovića aktivnost se počinje razvijati zahvaljujući Rodić Dušanu kojeg U.O.LU bira za predsednika sekcije a kasnije ga članovi KD biraju za predsednika društva. Društvo se aktivira u punom zaletu i počinje se sa organizovanjem prvo smotri a zatim organizacija takmičenja: Lovački kup, urođene osobine i eksterijer, takmičenja jamara. Zahvaljujući aktivnostima pojedinaca Gavrić Aleksandra, Molnar Kristijana Rodić Dušana Dragin Jovana i dr. prilazi se izradi rova za takmičenje jamara bez kontakta sa divljači. Izgrađuje se rov sa rotacionom rešetkom a u zajednici sa KSS se priprema i novi Pravilnik koji usvaja Predsedništvo Saveza. Na ovaj način KD postaje prvo društvo u Srbiji koje ima izgrađen rov na osnovu zahteva FCI-a. U dogovoru sa Mesnom zajednicom u Bačkom Petovom Selu i Lovačkim udruženjem dobija se teren koji koristi Kinološko društvo, Streljačko društvo i LU. Kinološko društvo uređuje okolinu, izgrađuje sanitarni objekat i potrebne pomoćne prostorije kao i terene. U ovim akcijama aktivno pomaže i KSS. Na ovaj način društvo dobija svoj teren za organizovanje raznih manifestacija. Već 2009. godine se organizuje Nacionalna izložba pasa svih rasa C.A.C. koja u potpunosti uspeva a učesnici izložbe i posetioci obasipaju društvo sa pohvalama i zahtevima za organizaciju ponovne izložbe. To se i dešava a Društvo dobija termin za organizovanje Nacionalne izložbe 18.04.2010. godine. Društvo formira klub nemačkih ovčara, a paralelno radi na edukaciji članova pokrivanju troškova za polaganje sudijskih ispita. Zahvaljujući dobrom radu u društvu putem KSS polažu ispite za sudije. Tako društvo sada ima dva sudije i to Rodić Dušana /I i VII FCI grupa/, ispit za ocenjivanje rada pasa i zvanje međunarodnog sudije/Molnar Kristijana /III FCI grupa/. Od aktiviranja društva vidljivi rezultati su organizacija Lov. kin. lupa, ispit urođenih osobina VII i VIII FCI grupe. Veliki doprios u ovoj organizaciji daje i Stevan Doroslovački iz Bečeja. U toku 2009. godine članovi društva učestvuju u Bačkom Lov. Kin. kupu u Čelarevu i postižu zavidne rezultate. Saradnja sa Lokalnom samoupravom u Bečeju, Turističkom organizacijom i Mesnom zajednicom u Bačkom Petrovom Selu je sve aktivnija i na visokom nivou. Predsednik društva je Dušan Rodič, sekretar Molnar Kristijan a tehničko lice Jovan Dragin. Društvo ima preko 50 članova i veliki broj članova podmladka.

XIII CAC LOKACIJA (STRELIŠTE)
45°42'52.2"N
20°05'19.6"E

Jožef Atile 15, 21226 Bačko Petrovo Selo, Srbija

prijava@kdtisabpselo.org.rs

063/371-921

060/166-17-50